የእውነት ምስክር መጋቢት 2012
 

የታተመበት ቦታና ዓ.ም.፡-    ኅዳር ጋቢት 2012 ዓ.ም.፣ አዲስ አበባ 

አሳታሚ፡-                         የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንፖ.ሳ.ቁ. 4442፣ ስልክ 251-114-660086 

አታሚ፡-                                                  

  

Scroll to Top