የዘፍጥረት ዕንቁዎች

ጸሃፊ፡-                           በዳዊት ጦሼ / ቢሾፕ

የታተመበት ቦታና ዓ.ም.፡-        ዓ.ም.፣ አዲስ አበባ 

አሳታሚ፡-                        የኢትዮጵያ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያንፖ.ሳ.ቁ. 4442፣ ስልክ 251-114-660086 

አታሚ፡-                                           የገጽ ብዛት፡-        

  

Scroll to Top